15 استان طرح ملی داناب را از آغاز سال تحصیلی جدید تاکنون اجرایی کرده اند

15 استان طرح ملی داناب را از آغاز سال تحصیلی جدید تاکنون اجرایی کرده اندمدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران از اجرایی شدن طرح ملی داناب در 15 استان کشور از .....

ادامه مطلب
آگاهی رسانی نقش اول را در مدیریت تقاضای آب به عهده دارد

آگاهی رسانی نقش اول را در مدیریت تقاضای آب به عهده داردمدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: آگاهی رسانی نقش اول را در مدیریت تقاضای آب .....

ادامه مطلب
«آب و انرژی» : شعار روز جهانی آب در سال 2014 میلادی

«آب و انرژی» : شعار روز جهانی آب در سال 2014 میلادیشعار «آب و انرژی» به عنوان شعار روز جهانی آب در سال 2014 میلادی اعلام شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، دانشگاه ساز.....

ادامه مطلب

شرکت مشاور

مشاور علمی طرح

شرکت مهندسی مشاور آب کاوان آبانگاه