EN | FA

ناجیان آب در طرح داناب

ناجیان آب در طرح داناب

پر شور و آگاه در بستر نجات آب ادامه مطلب...

نظام ارزشیابی

نظام ارزشیابی

دانش آموزان در حال پاسخ دادن به پرسشنامه های پیش آزمون و پس آزمون ادامه مطلب...

نظام آموزشی

نظام آموزشی

دانش آموزان در حال فراگیری آموزش های طرح داناب ادامه مطلب...

نظام مشارکتی

نظام مشارکتی

داوری هنری و فنی آثار تولید شده در نظام مشارکتی طرح داناب ادامه مطلب...

نظام مشارکتی

نظام مشارکتی

راهپیمایی نمادین گروهی از دانش آموزان در طرح های داناب- روز ملی آب ادامه مطلب...

نظام آموزشی

نظام آموزشی

آغاز آموزش های طرح داناب برای گروهی از دانش آموزان از دل یک مزرعه ادامه مطلب...

گروه تئاتر-نجات آب

گروه تئاتر-نجات آب

از فعالیت های مشارکتی طرح داناب؛ روستای اخند عسلویه بوشهر ادامه مطلب...

 

 

   طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب)؛ طرحی نظام مند برای آموزش و مشارکت دانش آموزان

   در راستای گسترش فرهنگ صحیح حفاظت از منابع آب بویژه آب های زیرزمینی است.                      

 

نگاهی به وضعیت آب در ایران

 

بخش های بزرگی از کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است، به این معنا که بارندگی در آن ها به نسبت متوسط جهانی بسیار پایین تر است. وضعیت منابع آب چه سطحی، یعنی رودها و رودخانه ها و چه زیرزمینی که از طریق چاه، چشمه و قنات در اختیار ما قرار می گیرد، در سده های اخیر همیشه با محدودیت مواجه بوده است.

ادامه مطلب...

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

چرا آموزش و ظرفیت سازی ضروری است؟

 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که "نجات آب" در صورتی محقق می شود که عموم افراد و نخبگان در مورد آن حساس و دغدغه مند بوده و در پیاده شدن آن، مشارکت کنند. در واقع اگر تا زمانی تصور عمومی این بود که "تامین آب" به هر اندازه و در هر کجا، از وظایف حاکمیت است که توسط متخصصان آبی انجام می گیرد...

ادامه مطلب...

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

نظام های ۶ گانه طرح داناب