آغاز مسابقه های طرح فرهنگی دانش آموزی نجات آب کشاورزی در خراسان رضوی

آغاز مسابقه های طرح فرهنگی دانش آموزی نجات آب کشاورزی در خراسان رضویبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، با توجه به توزیع اقلام کمک آموزشی نجات آب کشاورزی در سطح مد.....

ادامه مطلب
پیش آزمون طرح ملی دانش آموزی نجات آب در مدارس استان سمنان با موفقیت برگزار شد

پیش آزمون طرح ملی دانش آموزی نجات آب در مدارس استان سمنان با موفقیت برگزار شدمهندس خاموشی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سمنان از برگزاری پیش آزمون طرح ملی دانش آموزی نجات آب(.....

ادامه مطلب

پوستر روز جهانی آب 1394 منتشر شد

پوستر روز جهانی آب 1394 منتشر شد پوستر روز جهانی آب در سال 1394 با شعار «آب و توسعه پایدار »،به طور مشترک از سوی روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب .....

ادامه مطلب
15 استان طرح ملی داناب را از آغاز سال تحصیلی جدید تاکنون اجرایی کرده اند

15 استان طرح ملی داناب را از آغاز سال تحصیلی جدید تاکنون اجرایی کرده اندمدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران از اجرایی شدن طرح ملی داناب در 15 استان کشور از .....

ادامه مطلب
آگاهی رسانی نقش اول را در مدیریت تقاضای آب به عهده دارد

آگاهی رسانی نقش اول را در مدیریت تقاضای آب به عهده داردمدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: آگاهی رسانی نقش اول را در مدیریت تقاضای آب .....

ادامه مطلب

شرکت مشاور

مشاور علمی طرح

شرکت مهندسی مشاور آب کاوان آبانگاه