EN | FA

نظام مشارکتی

 پس از اتمام انتقال آموزش در همه سطوح مخاطبين، برنامه هاي مشارکتي با هدف تثبيت آموخته هاي نظام آموزشي و نيز بازخورد گرفتن از مخاطبين و مشارکت دادن آنان در طرح تعريف مي گردد.

دانش آموزان با همراهي و راهنمايي معلم خود در هر مدرسه، در مناسبت هايي همچون روز آب، روز درختکاري و يا … برنامه هايي را تدارک مي بينند. همچنين هر دانش آموز به صورت انفرادي و يا با مشارکت چند دانش آموز ديگر در مسابقاتي متنوع از قبيل، نقاشي، وبلاگ نويسي، مقاله نويسي، اجراي نمايش و … شرکت مي کنند. اين مسابقات، محملي براي مشارکت آنها در راستاي تحقق اهداف طرح مي باشد.

بازگشت به صفحه اصلی